Xóm Đồng - Xã Sơn Đồng - Huyện Hoài Đức - Tp. Hà Nội
Từ khóa:
Thông tin cơ bản:
- Tượng Quan Âm Bồ Tát sơn mài giả cổ
Liên hệ nhanh:

Giới thiệu chi tiết sản phẩm

I. Giới thiệu chung về Tượng Quan Âm Bồ Tát sơn mài giả cổ

Tượng Quan Âm Bồ Tát sơn mài giả cổ là bức tượng được dựng trên hình tượng Quan Âm Bồ Tát bằng chất liệu sơn mài theo lối giả cổ.

II. Chi tiết về Tượng Quan Âm Bồ Tát sơn mài giả cổ

Tượng Quan Âm Bồ Tát sơn mài giả cổ lấy hình tượng Bồ Tát đang ngự trên đài sen, là lúc Ngài ngồi nhập định trong núi Phổ Đà chứng đạo của mình, nhưng đồng thời vẫn thuyết pháp đô sanh, nói được ý hằng tùy duyên hóa độ chúng sanh. Tuy ở trong bùn lầy ô trược trần gian đen tối nhưng ngài vẫn hồn nhiên vui sống trong cảnh giới thanh tịnh của đạo mầu trong trắng.

Tuong-Quan-Am-Bo-Tat-son-mai-gia-co

Tượng Quan Âm Bồ Tát sơn mài giả cổ

III. Liên hệ với chúng tôi

  • Cơ sở: Đồ thờ Thịnh Vượng
  • Địa chỉ: Xóm Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 094.478.9246
  • Email: dothothinhvuong@gmail.com