Xóm Đồng - Xã Sơn Đồng - Huyện Hoài Đức - Tp. Hà Nội
ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐỒ THỜ THỊNH VƯỢNG
  • Cơ sở: Đồ thờ Thịnh Vượng
  • Địa chỉ: Xóm Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, TP. Hà Nội
  • Điện thoại : 094.478.9246
  • Email: dothothinhvuong.86@gmail.com
  • Dịch vụ của chúng tôi: Xây dựng – Tu bổ di tích – Các công trình văn hoá, Tạc tượng Phật Thánh, Tượng truyền thần, chế tác đồ thờ – Sơn son thếp vàng bạc, Tu bổ di tích – Tư vấn thiết kế…

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI