Xóm Đồng - Xã Sơn Đồng - Huyện Hoài Đức - Tp. Hà Nội
Từ khóa:
Thông tin cơ bản:
- Tượng Đức Thánh Hiền
Liên hệ nhanh:

Giới thiệu chi tiết sản phẩm

I. Giới thiệu chung về Tượng Đức Thánh Hiền

Tượng Đức Thánh Hiền là bức tượng có vị trí đối xứng với ban Đức Ông ta thường thấy trong các ngôi chùa truyền thống của Việt Nam. Đức Thánh Hiền là đại diện cho tất cả các vị Thánh đã có công lưu truyền, hoằng bá Phật Pháp.

II. Chi tiết về Tượng Đức Thánh Hiền

Tượng Đức Thánh Hiền là một vị Tăng đầu đội mũ hoa sen, tay phải bắt ấn Cát tường hoặc ấn Vô úy, tay trái để ngửa trong lòng, ngồi thả chân chứ không xếp bằng như tượng Phật, Bồ tát. Bên cạnh Đức Thánh Hiền là hai pho tượng Tiêu Diện Đại Sỹ (mặt xanh lè hoặc đen xì) và Quỷ Vương (mặt trắng), gọi là hai thị giả.

Tuong-Duc-Thanh-Hien
Tượng Đức Thánh Hiền

III. Liên hệ với chúng tôi

  • Cơ sở: Đồ thờ Thịnh Vượng
  • Địa chỉ: Xóm Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 094.478.9246
  • Email: dothothinhvuong@gmail.com