Xóm Đồng - Xã Sơn Đồng - Huyện Hoài Đức - Tp. Hà Nội

CÔNG TRÌNH THỰC TẾ KHÁC