Xóm Đồng - Xã Sơn Đồng - Huyện Hoài Đức - Tp. Hà Nội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Văn khấn ban Đức Ông

Đức Ông được tạc tượng và thờ tự trong tất cả các chùa viện Phật giáo ở Việt Nam, thường được Phật tử và tín chủ cầu xin chuyện công danh, tiền bạc, con cái…